Safety and mobility for all Renault

Безопасност и мобилност за всички
международна програма на Renault

Обучение
Свържете опасностите с начина, по който се предупреждават участниците в движението. Придвижете с мишката всеки знак и го поставете върху отговарящата му ситуация . Програмата „Безопасност и Мобилност за всички” е международна програма на Renault. Тя има за цел да запознае най-малките членове на нашето общество със съвременните характеристики на Безопасното придвижване по пътищата и с опазването на средата, която ни заобикаля.
Поздравления! Справихте се чудесно!
Обучение